Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA UBND XÃ ĐỨC LƯƠNG

23-02-2021 15:28

Ủy ban nhân dân xã Đức Lương đã ban hành quyết định số 10/ QĐ -UBND ngày 18/01/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của UBND xã Đức Lương trình HĐND xã, dự toán đã được HĐND xã Quyết định

Nguyễn Hưng CC Văn hóa - xã hội
UBND XÃ ĐỨC LƯƠNG

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3086

Tổng truy cập: 40771