Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 4174/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội, UBND câp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/04/2022
2 792/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở lao động TBXH tỉnh Thái Nguyên 21/04/2022
3 338/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên 10/03/2022
4 26/NQ-HĐND Chính sách hỗ trợ chi phí mai táng, hỏa táng cho người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025 03/03/2022
5 34/QĐ-UBND Công khai dự toán ngân sách xã ĐứcLương năm 2022 đã được hội đồng nhân dân xã phê duyệt 24/01/2022 Triệu Quang Hưởng
6 17/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 14/01/2022 Triệu Quang Hưởng
7 4059/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/01/2022
8 04 Niêm yết công khai tài chính trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản quý 4/2022 05/01/2022
9 03 Niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 4 năm 2021 05/01/2022
10 02 Niêm yết công khai quản lý,, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sơt hoạt động sự nghiệp năm 2021 04/01/2022

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5043

Tổng truy cập: 327874