Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 34/QĐ-UBND Công khai dự toán ngân sách xã ĐứcLương năm 2022 đã được hội đồng nhân dân xã phê duyệt 24/01/2022 Triệu Quang Hưởng
2 17/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 14/01/2022 Triệu Quang Hưởng
3 04 Niêm yết công khai tài chính trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản quý 4/2022 05/01/2022
4 03 Niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 4 năm 2021 05/01/2022
5 02 Niêm yết công khai quản lý,, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sơt hoạt động sự nghiệp năm 2021 04/01/2022
6 206/QĐ-UBND Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 xã Đức Lương 20/08/2021 Triệu Quang Hưởng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7953

Tổng truy cập: 327813